B2B TAKSI MARKETING

Naša taksi vozila više od 70% svog radnog vremena provedu u najprometnijim djelovima Podgorice i dominiraju svojom prisutnošću na najznačajnijim prodajnim i poslovnim dijelovima grada, pa je mobilna reklama na našim vozilima biti primjetna, kako u užem jezgru grada, gdje je izbor drugih outdoor vidova oglašavanja vrlo sveden, a gdje je frekventnost i dominantnost ljudi visoke kupovne moći velika, tako i u svim ostalim dijelovima grada.

Za razliku od TV reklame, ne zahtjeva svjesnu angažovanost potrošača kao kod TV oglašavanja (da uključi TV, da uključi kanal na kome se emituje reklama i vidi reklamu u tačno određenoj satnici). Troškovi oglašavanja su mnogo niži, a ciljna grupa su i ljudi koji ne gledaju TV, nemaju vremena, ili prebacuju kanal kada počne reklamni blok koji predugo traje.

Radio oglašaavanje nema vizuelni identitet poruke koji želite da potrošač vidi, dok outdoor nema tih ograničenja. Mogućnost da zbog lične preferencije muzike i odabira radio kanala, reklama neće biti prenijeta potencijalnim kupcima je eliminisana. Podaci pokazuju da se radio najviše sluša u jutarnjim satima i da se najviše koristi kao dodatni vid oglašavanja u predstojećoj kampanji.

Za razliku od novinskog, outdoor oglašavanje nije ograničeno tiražima, interesovanjima ciljne grupe, rejtingom izabranih novina itd. novinska ciljna grupa mora da kupi štampano izdanje tog dana ili mjeseca da bi vidjeli poruku koja je upućena njima, dok outdoor nema tih ograničenja.

taxi sign black white squares

Ekrani na sjedištima

Ekrani na sjedištima

Naša vozila su po potrebi opremljena specijalnim monitorima. Nalaze na leđima prednjih sjedišta, i neposredno su pred očima putnika BEST TAXI-ja. U toku vožnje, naročito vangradskih, odlična je prilika da skrenete pažnju našim putnicima na vaše usluge i djelatnost. Vaši reklamni spotovi ili filmovi, sigurno će na obostrano zadovoljstvo prekratiti vrijeme putovanja našim klijentima svojim zanimljivim sadržajima.

Reklamni materijal

Reklamni materijal

Tokom prevoza putnika na udaljene destinacije otvorena je mogućnost da se na jedan kvalitetan način ponude razni štampani promotivni sadržaji (flajeri kompanija, uputstva, mape, vizitkarte, časopisi...). Štampani materijali su putnicima na dohvat ruke i pogleda. Smješteni su u džepovima iza prednjih sjedišta, i mogu se poklanjati putnicima. Na ovaj način putnici mogu na jedan opuštajući način da dođu do veoma kvalitetnih sadržaja i ponuda.

Web marketing

Web marketing

Sajt BEST TAXI-ja je veoma posjećen jer se i preko njega obavlja naručivanje vožnji i pružanje raznih informacija. Uočljivim banerom na našem sajtu ili fejsbuk nalogu, koji upućuje na promotivni web sadržaj, omogućavate posjetiocima naših internet prezentacija da se bliže upoznaju. Za ovu vrstu oglašavanja preporučujemo da na vašem web nalogu na koji vodi baner, imate kratke tekstualno/grafičke forme ili spotove o djelatnosti ili proizvodu.

Ekran taxi navigacije

Ekran taxi navigacije

Sajt BEST TAXI-ja je veoma posjećen jer se i preko njega obavlja naručivanje vožnji i pružanje raznih informacija. Uočljivim banerom na našem sajtu ili fejsbuk nalogu, koji upućuje na promotivni web sadržaj, omogućavate posjetiocima naših internet prezentacija da se bliže upoznaju. Za ovu vrstu oglašavanja preporučujemo da na vašem web nalogu na koji vodi baner, imate kratke tekstualno/grafičke forme ili spotove o djelatnosti ili proizvodu.

19505

POZOVITE ODMAH